Saryra 6262

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu: 6262

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

<Mua hàng

Sarya 5555

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu: 5555

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

<Mua hàng

Saryra 8888

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu: 8888

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

<Mua hàng

Saryra 3333

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu: 3333

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

<Mua hàng

Saryra 6969

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu:6969

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

<Mua hàng

Saryra 7777

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu: 7777

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

<Mua hàng

Saryra 6666

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu: 6666

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

<Mua hàng

Saryra 1111

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ cốt xanh Saryra 

Kích thước: 1221*114*12mm

Mã màu: 1111

Thành phần: HDF cốt xanh chịu ẩm Malaysia 

Độ mài mòn: AC4 chống trầy xước 

Class in use: 33 

Bề mặt: Sần theo vân 

Hèm khóa: Single Click 

Sáp nến: 4 cạnh chống thấm bổ sung

Đế cân bằng: Màu vàng 5 sao 

Bảo hành: 20 năm 

 

<Mua hàng